OKUL ÖNCESI EĞITİMİNDE YARATICI DRAMA

NEDİR YARATICI DRAMA

DRAMA : Yaratıcı drama herhangi bir konuyu doğaçlama rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bir grupla ve o gurubun birikimlerinden yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Bu canlandırma süreçlerinde oyunun genel özelliklerinden yararlanılır ve bir lider, drama öğretmeni/eğitmeni eşliğinde yapılan çalışmanın amacına, grubun yapısına göre önceden belirlenmiş ortamda drama süreci gerçekleştirilir.

Yaratıcı Drama Önemi:  İnsan kişiliğinin temelinin 0.6 yaş döneminde belirlendiği, daha sonraki yıllarda bu gelişimin devam ettiği bilimsel olarak kabul edilmiş bir gerçektir. Dramanın çocuk merkezli eğitim sisteminde çok önemli bir yeri vardır. Bu sistemde öğretmen-öğrenci ilişkisi ye öğrencilerin arkadaşları ile olan ilişkileri verilen eğitim öğretimin verimliliğini sağlar.

Drama, hedefin toplumda hoşgörülü, birbirini anlayan, demokratik insanlar yetiştirmek olduğu günümüzde, bu hedefe ulaşmada çok önemli bir yer tutar. Dramanın  her eğitim sisteminde ye kademesinde uygulanabilir bir etkinlik olması önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Drama ayni zamanda bir sanat formu olarak verdiği haz ye doyum açısından da çok önemlidir.

Yaratıcı drama öğrenme yönüyle zihinsel, sosyal ye psikomotor yeteneklerle bütünleşmesi açısındanda büyük önem taşır. Her öğrenme sürecinde bulunan pek çok beceri yaratıcı dramaya katkı yoluyla elde edilir. Yaratıcı dramada etkinlikler ve katılımcıların kazandırdığı değerlerle birlikte düşünüğ hareket edilir. Bu yönüyle de drama kişilerin duygu ye düşüncelerine değer verir. Yaratıcı drama zihinsel becerilerin ye kişilik özelliklerinin geliştirilmesinde temel eğitim modeli olması yönüyle de önemlidir.

Dramanın en önemli yanlarından bireyde hareket, duyu, dil, ve duygunun sentezlenmesini sağlamasıdır. Bireyde empati kültürü oluşturmayı amaçlar. Dramanın en önemli değerlerinden birisi de duyarlılık eğitimi kazandırmasıdır. Dramada gerçekleştirilen pek çok yaratıcı süreç vardır. Bu süreçler sonunda birey kendisinde saklı yetenekleri keşfeder, en verimli olduğu alanı seçer ve o alanda düşünen, zevkle çalışan, üreten, mutlu ve dengeli, kendine ve topluma yararlı, özgüveni geligmiş, dogru ve sağlikli kararlar alabilen, başkalarıyla birlikte çalışma alışkanliği kazanmiş, demokratik çagdaş insan haline gelir. Yaratici dramanın en önemli boyutlarından biri de insanlar arası karşiliklı davranışlarının ögrenilebilir ve ögretilebilirliği ile ilgilenen etkileşim egitim biliminin temel konusu olan TOPLUMSALLASMA’ dir. Oyunlardaki etkileşim ile toplumsal gerçeklere dayalı temel yapilar benzeştiği  için drama toplumsal gerçekleri en iyi şekilde anlatir.

Yaratıcı Dramanın Yararları :

– Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı icin çocuğun dikkat, algilama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arinmasini sağlar. – Drama oyun oynayarak yapıldiğindan soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp  somutlaştırılmasına yardimcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.

– Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan öncelikle duş güçlerinin bir ürünü oldugunu düşünürsek dramanin çocukların düş gücünü gelistirmesinin ne kadar önemli olduğu kolayca anlasilacaktir. Ayrıca sanatin ve sanat eserlerinin oluşturulmasinda da düş gücü olmazsa olmaz bir kosuldur. Drama, çocukların sanatçi ruh taşıyan bireyler olarak yetismesinde de önemli rol oynar.

– Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelismesine katkida bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, dogru gibi kavramları daha sağlikli algilar ve yorumlar.

– Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk, olaylara ve hayata elestirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.

– Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığıyla çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasindaki bağlantiları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayaklan üzerinde durabilme becerisi kazanir

– Drama grupla yapilan bir etkinlik olduğundan cocuğun isbirliği yapma, sosyal ilişkiler, kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkida bulunur, çocuğun sosyal gelişimini hizlandirir.

– Yapilan etkinlikler sirasinda duygular da yansitildiğindan cocuğun duygusal olumlu yönde etkiler ve gelismeşine katkıda bulunur. çocuğun günlük sıkıntılardan  kurtulup desarj olmasini sağlar.

– Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanir. Böylece çocuğun empati kurma becerisi ve Çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır.

– Yapilan etkinlerde ele alinan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

– Dramanin öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sirasinda çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duygulan yaratır.

– Drama çocukta iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.

Sorry, no posts matched your criteria.